niedziela, 7 września 2014

Święto Dziękczynienia w Radecznicy

7 września 2014r. w Sanktuarium św. Antoniego w Radecznicy, przeżywaliśmy święto Dziękczynienia Rolnikom za chleb, trud i pot. Ta uroczystość to powrót do tradycji sprzed 1949 roku, tj. kasaty Klasztoru Ojców Bernardynów przez władze komunistyczne. Na zaproszenie prezesa Stowarzyszenia Mokrelipie przyjechał podziękować rolnikom naszej gminy za ich wyjątkowo trudną pracę,  wyjątkowy gość
Poseł do Parlamentu Europejskiego Prof. Mirosław Piotrowski.

Wiecej fotografii na:

czwartek, 4 września 2014

Wyprawka szkolna 2014

Kampania informacyjna Fundacji i Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców

Wyprawka szkolna 2014


Zgodnie z programem "Wyprawka szkolna 2014" nie tylko osoby o skrajnie niskich dochodach mogą ubiegać się o zwrot części kosztów poniesionych na zakup podręczników. O dofinansowanie bez względu na kryterium dochodowe mają prawo starać się rodziny wielodzietne, rodzice dzieci niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji życiowej. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, rząd nie prowadzi żadnej kampanii informacyjnej, stąd wiele osób nie wie, że może skorzystać z refundacji. Szczegółowych przepisów nie znają również nauczyciele, dyrektorzy szkół i szefowie lokalnych wydziałów oświaty. To dlatego duża część pieniędzy przeznaczona na rządowy program pomocy uczniom wraca do budżetu. Tylko w 2013 r. kwota dotacji uruchomiona na realizację programu wynosiła 119 820 590 zł, do budżetu wróciło 21 773 985 zł - to ponad 18% niewykorzystanych środków. Dla porównania: w 2012 r. na dofinansowanie przeznaczono 91 733 953 zł, kwota niewykorzystana to 10 339 943 zł (ponad 11%).