wtorek, 24 grudnia 2013

Wesołych Świąt


Błogosławionych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia

Niech Święta Rodzina adorująca w ubogim żłóbku dzieciątko Jezus, będzie dla Nas w tym szczególnym czasie drogą do wiecznego źródła miłości.

Niech pokój Betlejemskiej Nocy zstąpi na nasze domy i na nasze rodziny i pozostanie na cały Nowy Rok 2014.

sobota, 21 grudnia 2013

Tradycje Świąt Bożego Narodzenia

Boże Narodzenie obok Wielkanocy jest w Polsce najuroczyściej obchodzonym świętem. Jest to święto rodzinne, spędzane w gronie najbliższych sięgające tradycjami pradawnych czasów. Do wieczerzy wigilijnej zasiada się z zapadnięciem zmroku, z chwilą ukazania się pierwszej gwiazdy pilnie wypatrywanej przez dzieci. Zaczynamy od dzielenia się opłatkiem i składamy sobie życzenia. Na wsi stawiano kiedyś często niewymłócone snopy zboża w czerech katach izby w której odbywała się wigilijna wieczerza. Wierzono również, ze o północy zwierzęta mówią ludzkim głosem, lecz podsłuchanie takiej rozmowy nie przynosiło szczęścia. Powszechnym obyczajem jest kładzenie siana pod obrus, którym nakrywamy stół wigilijny.

DZIELNIE SIE OPŁATKIEM

Najważniejszym i najbardziej wzruszającym momentem bylo i jest dzielenie sie poświęconym opłatkiem. Nazwa "opłatek" pochodzi od łacińskiego słowa "oblatum", czyli dar ofiarny. Dawniej człowiek składał ofiary nieznanym siłom - wodzie, piorunom, wiatrom, trzęsieniom ziemi, by ustrzec się od tego wszystkiego, co mogło mu zagrażać. Praktyka pieczenia chleba przaśnego, niekwaszonego, takiego, jakiego używał Pan Jezus przy Ostatniej Wieczerzy, pochodziła z czasów biblijnych, od Mojżesza i zachowała się w Kościele do dziś, choć obecnie ten chleb ma inny wygląd, jest bielszy, cieńszy i delikatniejszy. Opłatki, jakie my dziś znamy pierwsi zaczęli wypiekać zakonnicy z klasztoru benedyktyńskiego we Francji. Stamtąd zwyczaj ten rozpowszechnił się na całą Europę i wraz z chrześcijaństwem przybył także do Polski. Opłatek używany był jednak wyłącznie do Mszy św. i do konsekracji komunikantów dla wiernych. Dopiero od XV wieku stał się bardziej popularny, kiedy nastąpił jego masowy wypiek. Był przekąską do wina, środkiem do pieczętowania listów, smarowany miodem był przysmakiem dzieci. Pięknym staropolskim zwyczajem jest zapraszanie na Wigilie ludzi samotnych - tak aby w ten wieczór nikt nie był opuszczony i smutny

KOLĘDA

Nierozłącznym elementem Świąt Bożego Narodzenia jest kolęda. Nazwa kolęda pojawiła się dawno temu. Wywodzi się ona od słowa "calendae", tak bowiem Rzymianie nazywali początek każdego miesiąca. Owe kalendy, szczególnie styczniowe, czyli noworoczne, obchodzili bardzo radośnie, bawili się, śpiewali, składali sobie życzenia i obdarowywali prezentami. Kościół katolicki zniósł stary, pogański zwyczaj obchodzenia kalend, zachowała się jednak tradycja śpiewania pobożnych pieśni, sławiących narodziny Chrystusa, odwiedzania się w domach, kupowania świątecznych podarunków. W ten sposób do języka naszych dziadków weszło łacińskie słowo "calendae" czyli kolęda.  Z biegiem czasu kolędą zwano nie tylko pieśń na Boże Narodzenie, ale także zwyczaj chodzenia po domach z życzeniami świątecznymi  czy odwiedzanie przez kapłana parafian w ich domach. Trudno  ustalić dokładnie czas, kiedy pierwsze kolędy pojawiły się w Polsce. Prawdopodobnie mogło to być już w XIII wieku, kiedy to przybyli do nas ojcowie franciszkanie. Wzorem założyciela Zakonu, św. Franciszka z Asyżu, który pierwszy urządził żłóbek wyobrażający Boże Narodzenie, propagowali kult Dzieciątka Jezus. Oni to zaczęli urządzać po kościołach szopki, oni też pierwsi organizowali jasełka - ruchome przedstawienia scen Bożego Narodzenia. Przy takich widowiskach  śpiewano też i stosowne pieśni, jednak z tego czasu nie zachowała się ani jedna kolęda. Najdawniejsze kolędy, które znamy, pochodzą z wieku XV, a najpopularniejsza z nich to kolęda "Anioł pasterzom mówił". Kolędy nigdy nie poszły w zapomnienie, bo śpiewali je z ochotą wszyscy, młodzi i starzy, przekazywano je z pokolenia na pokolenie, a gdy wynaleziono druk, drukowano je i zbiory takich kolęd i pastorałek zwano "kantyczkami". Kolejne wieki przyniosły nowe kolędy, a największy ich rozkwit datuje się na wiek XVII i XVIII. Wówczas powstały znane do dziś kolędy, jak: "Wśród nocnej ciszy", "Lulajże Jezuniu", "Bóg się rodzi" i inne.

KOLĘDA - ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE

Dawniej odwiedziny duszpasterskie rozpoczynano w Nowy Rok lub dnia następnego, a kończono w święto Matki Boskiej Gromniczej. Z. Kolberg pisał: "Proboszcz lub wikary nawiedza "po kolędzie" domy wszystkich parafian. Towarzyszy mu organista z dzwonkiem i chłopiec z kobiałką. Ksiądz winszuje w każdej chacie Nowego Roku, wgląda w pożycie rodziny, wysłuchuje dzieci pacierza i katechizmu". Pierwsze wzmianki o kolędzie mamy w XVII w. Wówczas to prowincjonalny synod piotrkowski w 1607 r. i gnieźnieński w 1628 r. zobowiązywał księży, aby "na kolędzie grzeszników napominali, każdego do pełnienia obowiązków i przyzwoitości nakłaniali, nieszczęśliwych pocieszali". Na wsiach utarł się zwyczaj, ze gdy ksiądz, chodzący po kolędzie, wychodził z czyjegoś domu, panny i dziewczęta siadały na krześle , na którym siedział duchowny. Wierzono bowiem, ze ta, która pierwsza usiądzie, w tym roku za mąż wyjdzie.

JASEŁKA

Pierwsze jasełka urządził dawno temu, w roku 1223, wielki miłośnik Dzieciątka Jezus - św. Franciszek z Asyżu w skalnej grocie w Greccio. Ojcowie i bracia z Zakonu zwyczaj ten ponieśli na cały świat, w tym także do Polski, gdzie już pod koniec XIII wieku pojawiły się figury przedstawiające całą scenę Bożego Narodzenia. Nadszedł jednak czas, gdy ludziom znudziło się coroczne oglądanie drewnianych czy kamiennych figur. Pomysłowi bracia zakonni zaczęli więc wystawiać najpierw ruchome figury, później zaś kukiełkowe i właśnie takie widowiska zaczęły gromadzić wielkie tłumy ludzi. Niestety reakcja ludzi na te przedstawienia nie była godna miejsca w jakim je wystawiano - kościoła i dlatego jasełka z nich usunięto. Zaczęto je wystawiać w różnych miejscach (większych domach, placach, ulicach). Jasełka zawsze rozpoczynają się sceną zbudzenia pasterzy przez aniołów. Zawsze jest też w nich scena na dworze okrutnego króla Heroda, jest śmierć krążąca wokół jego tronu, która kosą ścina mu głowę, jest niesforny diabeł namawiający go do zabicia dzieci w Betlejem. Jest oczywiście Święta Rodzina przy żłóbku małego Jezusa, są pasterze i Trzej Królowie przychodzący z darami. Nazwa "jasełka" pochodzi od słowa "jasła", czyli żłób bydlęcy w stajni. Od tego "żłobu" powstał żłóbek, a od "jasła" - jasełka, w których głównym elementem jest żłóbek z małym Dzieciątkiem. Były okresy w naszej historii, gdy zabraniano wystawiania jasełek, tak było w zaborze pruskim i rosyjskim w czasie niewoli narodowej, tak było w okresie ostatniej wojny, tak było i w czasach stalinizmu.

CHOINKA 
    
Na wigilie Bożego Narodzenia niemal każda polska rodzina umieszcza w swoim mieszkaniu i dekoruje choinkę. Jest to jedna z najmłodszych tradycji wigilijnych. Początkowo, w tym również na ziemiach polskich, popularna była "jodłka", czyli wierzchołek sosny, jodły lub świerku zawieszony u sufitu. Drzewko to miało chronić dom i jego domowników od złych mocy.  Choinka w obecnej formie przyjęła się w Polsce dopiero w XVIII w. i zwyczaj ten przeniósł się z Niemiec. Opisuje to m.in. Zygmunt Gloger w "Encyklopedii Staropolskiej": "Za czasów pruskich, tj. w latach 1795-1806, przyjęto od Niemców zwyczaj w Wigilie Bożego Narodzenia ubierania dla dzieci sosenki lub jodełki orzechami, cukierkami, jabłkami i mnóstwem świeczek woskowych". Kościół początkowo był niechętny temu zwyczajowi, lecz szybko nadał choince chrześcijańska symbolikę, "biblijnego drzewa wiadomości dobra i zła" pod którym rozpoczęła się historia ludzkości. Choinkę wnosi się do domu w dniu, w którym wspominamy pierwszych ludzi - Adama i Ewę. Na choince nie może zabraknąć jabłek, bo właśnie te owoce były na owym biblijnym drzewie, a ponadto jabłko symbolizuje zdrowie. Wśród iglastych gałązek wija się łańcuchy, lekkie, słomkowe i bibułkowe, które są   pamiątką po wężu-kusicielu. Gwiazda na szczycie drzewka symbolizuje gwiazdę betlejemska, która wiodła Trzech Króli do Dzieciatka Jezus. Świeczki na gałązkach to jak okruchy ognia, który dawniej płonął w izbie przez całą noc wigilijną, aby przychodzące na ten czas dusze przodków mogły się ogrzać. Choinki ubierano także w piernikowe figurki ludzi i zwierząt, lukrowane kolorowo, posypane makiem, szczególnie okazale prezentowała się postać Św. Mikołaja. Tak ustrojona choinka stała w domu do Trzech Króli. W wielu rejonach Polski zwyczaj ubierania choinki zadomowił się dopiero na początku XX wieku.

PREZENTY

Wigilijny zwyczaj obdarowywania się prezentami początek swój bierze jeszcze z rzymskich Saturnaliów. W późniejszych wiekach przez Kościół został nazwany Gwiazdką, gdyż prezenty wręczano, gdy na niebie zauważono pierwszą gwiazdę. Tą gwiazdę utożsamiano z Gwiazda Betlejemską. Ponieważ tą częścią wieczoru wigilijnego najbardziej zainteresowane były dzieci, nic zatem dziwnego, że to one z niecierpliwością wypatrywały pierwszej gwiazdki na niebie.


ŚW. MIKOŁAJ

Uwielbiają go wszyscy - dorośli i dzieci, bogaci i biedni, mieszkańcy dużych miast i małych miasteczek. Święty Mikołaj odwiedza nas 6 grudnia lub w wieczór wigilijny. Wieść głosi, że urodził się na przełomie wieków III i IV w Turcji. Krąży o nim wiele legend. Niegdyś był patronem żeglarzy i wędrownych kupców. Chronił ich od niebezpieczeństw podróży i zapewniał powodzenie w handlu. Patronował też wielkim przedświątecznym jarmarkom. Urodzeni 6 grudnia chłopcy dostawali imię - Mikołaj. Niektóre miasta uczyniły go swoim patronem: Nowy Jork, Amsterdam. Za opiekuna obrali go również uczeni, pasterze, bankierzy, a nawet więźniowie.
Święty Mikołaj ukończył seminarium duchowne i przez wiele lat był biskupem Miry, portowego miasteczka w Azji Mniejszej. Był człowiekiem wielkiego serca, pomagał biednym i potrzebującym. Rozdał cały swój majątek ubogim. Prawdopodobnie czynił też cuda. Obecnie Święty Mikołaj przynosi co roku prezenty 90 milionom dzieci na całym świecie. Zostawia je pod poduszką, w skarpetach, bucikach czy pod choinką.
W Polsce czekamy na niego 6 grudnia oraz w wigilię Bożego Narodzenia. Ubrany jest w czerwony płaszcz, a na plecach dźwiga ogromny wór z prezentami. Jeszcze nie tak dawno do polskich dzieci przychodził w asyście anioła i diabła. Anioł rozdawał grzecznym maluchom słodycze, a niegrzecznym diabeł wręczał rózgi.
niedziela, 8 grudnia 2013

Święty Mikołaj w Parafii Mokrelipie

W niedzielę 8 grudnia 2013 roku pod koniec mszy świętej o 15.00 zauważono na ławeczce przy wejściu do kościoła,  zmęczonego wędrowca w dziwnym stroju z siwą brodą. Po chwili odpoczynku, ciągnąc za sobą pokaźny worek ruszył w stronę ołtarza...
Jak się okazało był to Święty Mikołaj, który z małym opóźnieniem, ale przybył do Mokregolipia z prezentami dla dzieci i młodzieży szkolnej z tej parafii...


 Wystarczyło by zadzwonił swoim czarodziejskim dzwoneczkiem, a wokół zebrała się spora grupka zaciekawionych dzieci.


Nie było łatwo. Niektórzy musieli odpowiadać na  pytania, by udowodnić że zasługują tego roku na prezenty od Św. Mikołaja.  Trzeba było powiedzieć wierszyk lub zaśpiewać piosenkę... jak widać nie było strachu i odpowiedzi Św, Mikołaj otrzymywał, chociaż może czasami nieco wymijające...


...radości było co niemiara...


... rodzice najmłodszych maluchów zaśpiewali Mikołajowi piękną kolędę...... a na zakończenie jak przystało na świętego, było błogosławieństwo dla wszystkich zebranych.

poniedziałek, 2 grudnia 2013

Sylwester 2013/14


Stowarzyszenie Mokrelipie zaprasza wszystkich chętnych na bal sylwestrowy, a zwłaszcza rodziny z dziećmi,  organizowany przy kominku w remizoświetlicy OSP Mokrelipie. By zapewnić komfort na sali liczbę miejsc ograniczyliśmy  do 50 par. Serdecznie zapraszamy wszystkich a  stałych uczestników zabawy sylwestrowej w Mokremlipiu, ze względów organizacyjnych prosimy o szybką decyzję.  Zapisy i informacje pod telefonem 505 118 213 lub na e-mail: mokrelipie@interia.eu
czwartek, 28 listopada 2013

AndrzejkiAndrzejki  inaczej Jędrzejki lub Jędrzejówki  to wieczór wróżb odprawianych 29 listopada, gdy zapadnie zmierzch. W obecnych czasach to magiczne święto cieszy się dużą popularnością. Tego dnia organizuje się huczne imprezy w gronie przyjaciół. Jest to ostatnia okazja do zabaw, przed Adwentem, czasem refleksji, postu piątkowego, czasem oczekiwania na przyjście Zbawiciela.
Geneza Andrzejek. Naukowcy nie są zgodni co do historii powstania Andrzejek. Jest kilka teorii.  Jedna wskazuje na greckie pochodzenie tego święta, ponieważ  św. Andrzej- Andros w greckim tłumaczeniu oznacza męża, mężczyznę. Inni dopatrują się związków tej tradycji w starogermańskim kulcie boga Freyera. Chrześcijanie natomiast modlili się do św. Andrzeja o szczęśliwe i długie małżeństwo. Obrzędy andrzejkowe znane są z XII wieku, jednak istnieją dowody, że ta tradycja jest jeszcze starsza.
Dawniej wierzono, że tego magicznego dnia wrota przyszłości się otwierają i uchylają rąbka tajemnic dotyczących miłości. W Wigilię św. Andrzeja wróżyły dziewczęta w Katarzyny, kilka dni wcześniej chłopcy. Jednak panowie nie świętowali z zapałem tego dnia i zwyczaj uległ zapomnieniu około XIX wieku.
Obecnie ludzie coraz mniej są przesądni, nie wierzą w zabobony. Stare zwyczaje ludowe traktują z przymrużeniem oka. Dziś wróżby andrzejkowe traktuje się bardziej jako formę dobrej zabawy i rozrywki niż wyrocznie. Zmienił się też zwyczaj oddzielnego obchodzenia tego święta. Teraz chłopcy i dziewczęta bawią się razem.

Lanie wosku to najpopularniejsza wróżba andrzejkowa. Dawniej lano ołów, teraz do wróżby tej wykorzystuje się wosk, dużo lżejszy materiał, klucz i wodę w naczyniu.
Wosk pszczeli wkładacie do garnka i podgrzewacie. Uważajcie żeby się nie poparzyć, płynny wosk jest bardzo gorący!
Kiedy wosk się rozpuści możecie przystąpić do wróżenia. Stańcie nad naczyniem z wodą i pomału przelewajcie woskowinę przez dziurkę od klucza.  Jeśli nie możecie od razu rozszyfrować co przedstawia wasza wróżba odczytajcie kształt z cienia.
W tym celu, zgaście światło, zapalcie świecę i na podstawie cienia rzucanego na ścianę interpretujcie wygląd płaskorzeźby.

Poniżej kilka znaczeń:

Anioł- szczęście Ci sprzyja, otrzymasz pomoc przyjaciół I rodziny
Auto- zwiastuje częste podróże i  przygody. Wyjedziesz na super wakacje
Chmura- możesz natrafić na przeciwności losu w spełnieniu marzeń, ale wszystko ułoży się po Twojej myśli
Dom- dotyczy relacji rodzinnych, postaraj się je poprawić, słuchać rodziców, nie kłócić się z rodzeństwem.
Rycerz, koń-  jeśli jesteś panienką  wyjdziesz za mąż za wojskowego, jeśli jesteś chłopcem będziesz żołnierzem
Góra-trudności i przeszkody, uważaj.
Grzyb- nie obędzie się w nowym roku od niebezpiecznych i tajemniczych przygód.
Gwiazda, księżyc- będziesz dużo myślał o przyszłości , przemyślane decyzje pozwolą odnieść sukces,bo gwiazda to dobrobyt i bogactwo
Jabłko- to pokusy, nie r rób niczego czego będziesz żałował. Możesz pokłócić się z przyjacielem
Kot- niespodzianki, ostrzeżenie, jak zachowasz ostrożność będzie dobrze, możesz dostać nauczkę, która pozwoli ustrzec cie w przyszłości
Lew- to władza.
Moneta – to dobry znak oznacza pieniądze, bogactwo. Zagraj w totka.  Oznacza tez fart, który nie musi trwać wiecznie
Obrączka- to małżeństwo, nowy partner, miłość!
Pociąg- to zmiany
Ptak- nie musisz się martwić sprawami sercowymi, wszystko będzie w różowych barwach
Serce- flirty, miłość i szczęście
Wyspa- daleka egzotyczna podróż 

Przysłowia Andrzejkowe
Na świętego Andrzeja trza kożucha dobrodzieja.
Gdy w Andrzeja deszcz lub słota, w grudniu drogi są bez błota.
Której but na progu stanie - pierwsza panna na wydanie.
Na świętego Andrzeja błyska pannom nadzieja.
Jeżeli na świętego Andrzeja wiatr i mgła, to od Bożego Narodzenia będzie sroga zima.
Gdy Andrzej się zjawi, to i zimę postawi.
Miękko na Andrzeja, to niedobra nadzieja.
Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieży, sto dni śnieg na polu leży.
Na noc św. Andrzeja dziewkom z wróżb nadzieja.
Gdy Andrzej zwiąże ziemię łyczkiem, to Katarzyna rzemyczkiem.
Kiedy na Andrzeja poleje, poprószy, cały rok nie w porę moczy, suszy.
Śnieg na Andrzeja, dla zboża zła nadzieja.

Wszystkim solenizantom składamy najserdeczniejsze życzenia.


sobota, 23 listopada 2013

LODR szkolił w Mokremlipiu

22 listopada 2013r. w remizo świetlicy OSP w Mokremlipiu z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia Mokrelipie, pracownice Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w  Sitnie, przeprowadziły szkolenie z zakresu: 1. Podatek dochodowy  i podatek VAT w rolnictwie,  2. Aktywizacja społeczności wiejskiej, 3. Zasady zdrowego odżywiania, 4.  Tworzenie stroików i kompozycji kwiatowych.
W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy Mokregolipia, Zaburza, Gorajca, Latyczyna i Gruszki Zaporskiej.
Zajęcia były na tyle ciekawe, że zaplanowano kolejne spotkania, o których będziemy informować i zapraszać wszystkich chętnych, chcących poszerzyć swoją wiedzę z różnych dziedzin życia.

poniedziałek, 18 listopada 2013

O Raciborskim w Bychawie

Z wielką radością przeczytaliśmy w Nr. 8 "Głosu Ziemi Bychawskiej" o Jakóbie Raciborskim i wydanym przez nasze stowarzyszenie "Zbiorku poezji i wierszy ludowych" jego autorstwa. Cieszy fakt, że jego poezja  dociera  w odległe zakątki naszego kraju i po stu latach ponownie została zauważona na ziemi bychawskiej przez redakcję współczesnej "Jutrzenki" czyli "Głos Ziemi Bychawskiej". Z pełnym wydaniem gazety można się zapoznać na stronie www.bychawa.plniedziela, 10 listopada 2013

11 LISTOPADA
 

Narodowe Święto Niepodległości – polskie święto, obchodzone co roku 11 listopada, dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego w 1918 roku po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię. Ustanowione w ostatnich latach II RP, przywrócone w roku 1989. Jest dniem wolnym od pracy.

Dzień 11 listopada celebrowany był jako święto upamiętniające odzyskanie niepodległości od roku 1920. W II Rzeczypospolitej w dniu tym zawsze odbywały się defilady wojskowe, msze święte w intencji ojczyzny, uroczystości na szczeblu państwowym. 11 listopada w Belwederze wręczano ordery Virtuti Militari. Po przewrocie majowym obchody kolejnych rocznic były uroczystościami ściśle wojskowymi – marszałek Piłsudski na placu Saskim w Warszawie dokonywał przeglądu pododdziałów, a następnie odbierał defiladę (po raz ostatni w 1934). Z okazji obchodów 11 listopada 1928 plac Saski w stolicy przemianowano placem marszałka Józefa Piłsudskiego. 11 listopada 1932 odsłonięto Pomnik Lotnika w Warszawie. Rangę święta państwowego nadano temu świętu dopiero ustawą z 23 kwietnia 1937 roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości, i do czasu wybuchu II wojny światowej obchody państwowe odbyły się tylko dwa razy – w roku 1937 i 1938. Od 1926 r. 11 listopada był dniem wolnym od pracy w administracji rządowej i szkolnictwie na podstawie okólnika wydanego przez Prezesa Rady Ministrów Józefa Piłsudskiego.

Podczas okupacji hitlerowskiej w latach 1939–1944 oficjalne lub jawne świętowanie, podobnie jak i każde inne przejawy polskości, było niemożliwe.

W 1945 ustanowiono Narodowe Święto Odrodzenia Polski, obchodzone 22 lipca, w rocznicę ogłoszenia Manifestu PKWN (1944); zniesiono jednocześnie Święto Niepodległości ustanowione w 1937. W PRL wielokrotnie organizowane w całym kraju przez opozycję manifestacje patriotyczne były w okresie stalinowskim i po wprowadzeniu stanu wojennego tego dnia brutalnie tłumione przez oddziały ZOMO, a ich uczestnicy aresztowani przez Służbę Bezpieczeństwa.

Święto obchodzone 11 listopada zostało przywrócone przez Sejm PRL-u IX kadencji ustawą z 15 lutego 1989, lecz pod nieco zmienioną nazwą: Narodowe Święto Niepodległości.
Dzień ten jest dniem wolnym od pracy. Główne obchody, z udziałem najwyższych władz państwowych, odbywają się w Warszawie na placu marsz. Józefa Piłsudskiego, przed Grobem Nieznanego Żołnierza.