O NAS

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego "Mokrelipie" zostało powołane 16 lutego 2011 roku z inicjatywy 23 członków założycieli.

Za główny cel Stowarzyszenie stawia sobie poprawę jakości życia mieszkańców Mokregolipia i okolic poprzez działania na rzecz kultury, oświaty, sportu, turystyki, bezpieczeństwa, aktywizacji ludności, zachowania dziedzictwa kulturowego, pomocy społecznej oraz ochrony środowiska.KRS Nr 0000385643Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku VI Wydział KRS
 NIP  922-303-67-90                              REGON 060767404
nr  konta:  BS  Szczebrzeszyn O/w Radecznicy  61 9632 0006 2002 1602 7879 0001


Dane KRS: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO


Wyświetl większą mapę