KONTAKT

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego "Mokrelipie"
Mokrelipie 34
22-463 Radecznica
tel. +48 505 118 213

e-mail: mokrelipie@interia.eu

KRS Nr 0000385643 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku VI Wydział KRS