czwartek, 15 marca 2012

II Warsztaty Twórczośći Ludowej


We wtorek 21 marca 2012 roku o godz. 17.00 w świetlicy OSP rozpoczynają się II Warsztaty Twórczości Ludowej "Wielkanocne tradycje łączą pokolenia".
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w zajęciach, na których będzie można poznać różne techniki wykonywania pisanek, palm wielkanocnych, stroików, ozdób kwiatowych itp..
Konkurs Wielkanocny

Cel - głównym celem konkursu jest kultywowanie tradycji ludowych, pobudzanie inwencji twórczej, przekazywanie umiejętności rękodzielniczych młodemu pokoleniu. W ramach konkursu należy wykonać pisanki związane z wybranym regionem kulturowym naszego kraju, wykonane na jajach kurzych (wydmuszkach lub jajach gotowanych) dowolną techniką oraz palmy wielkanocne wykonane z tworzyw naturalnych (zboża, trawy, zioła itp.).
Uczestnictwo w konkursie – uczestnikiem może być każda osoba (przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, szkół średnich oraz osoby dorosłe ) mieszkające na terenie miejscowości Mokrelipie.
Uczestnicy konkursu mogą dostarczyć:
a/ 3 pisanki wykonane dowolną techniką, lub
b/ 1 palmę wielkanocną, lub
c/ 3 pisanki wykonane dowolną techniką i 1 palmę.
Komisja konkursowa – Oceny nadesłanych prac dokona powołana przez organizatora Komisja Konkursowa w dniu 14 kwietnia 2012r.
Kryteria oceny – przy ocenie pisanek i palm wielkanocnych brane będą pod uwagę: wierność motywów regionalnych, estetyka wykonania i wkład twórczy w prezentowaną pracę.
Nagrody – przewiduje się przyznanie nagród głównych i wyróżnień za pisanki i palmy w poszczególnych kategoriach. Komisja zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
Składanie prac - wykonane prace zaopatrzone w metryczki z imieniem i nazwiskiem, wiekiem oraz adresem (uczniowie podają klasę i nazwę szkoły) należy składać w świetlicy OSP w  dniu 13.04. 2012. w godz. od 15ºº do 17ºº,
Podsumowanie konkursu – rozdanie nagród nastąpi 29 kwietnia podczas uroczystego zakończenia Kursu Kulinarnego. O wynikach powiadomimy na stronie internetowej Stowarzyszenia Mokrelipie.


czwartek, 8 marca 2012

Dzień Kobiet, Dzień Kobiet...„Kobieta jest jak róża - na to ma kolce, by je owijać płatkami”
Z okazji Dnia Kobiet składamy życzenia,
wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, radości,
by w każdym dniu roku uśmiech na twarzy Pań gościł
tak często, jak w dzisiejszym  dniu.
Bądźcie zawsze szczęśliwe, złym losom nieznane,
Uprzejme, czułe, tkliwe, przez wszystkich kochane.


http://www.youtube.com/embed/MQfiRhoG2Gw?rel=0"

sobota, 3 marca 2012

KURS KULINARNYStowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Mokrelipie”

zaprasza wszystkich chętnych z terenu Gminy Radecznica do udziału w Kursie Kulinarnym, który rozpocznie się na początku kwietnia 2012 roku
w Świetlicy OSP w Mokremlipiu.

Zajęcia poprowadzi Pan Wojciech Godziński utytułowany na wielu konkursach krajowych i zagranicznych mistrz kucharski, absolwent Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, członek Stowarzyszenia Pracowników Hotelarstwa i Gastonomii oraz World Asociation of Chefs Societies.

Kurs jest realizowany przy współudziale finansowym Powiatu Zamojskiego i Urzędu Gminy Radecznica

Zapisy do 21 marca 2012 roku przyjmuje i udziela informacji Pani  Krystyna Fronc   Tel. 508 586 670

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty.