LISTA CZŁONKÓW1.  Chadam Stanisław

2.  Chadam Aniela
3.  Chadam Henryk
4.  Bryk Stanisław
5.  Fronc Katarzyna
6.  Jabłońska Anna
7.  Jachymek Małgorzata
8.  Jachymek Tomasz 
9.  Kondrat Andrzej
10.  Kondrat Barbara
11. Kondrat Wojciech
12.  Krukowski Bogdan
13.  Piróg Zdzisława
14. Poźniak Zdzisława
15.   Pyrz Piotr
16.  Pyrz Stefania
17.  Raciborska Aniela 
18.  Sikora Małgorzata
19.  Sikora Michał 
20.  Sikora Piotr
21.   Studzińska Monika
22. Szalczyński Marian
23. Wolanin Aneta
24. Bryk Zbigniew
25. Bryk Bożena
26. Fronc Krystyna
27. Raciborski Jan
28. Śmiger Janusz
29. Śmiger Barbara
30. Krukowski Stanisław