sobota, 26 marca 2016

Wielka Sobota w Mokremlipiu

Większość zwyczajów i praktyk występujących w Wielką Sobotę łączy się z pożywieniem oraz wodą i ogniem święconymi przez kapłanów podczas liturgii. Wody święconej używano w praktykach związanych z urodzajem, hodowlą bydła i w praktykach zabezpieczających ludzi i zwierzęta przed złymi mocami. Skrapiano nią domy, konie i pług przed wyjazdem do pierwszej wiosennej orki, ziarno siewne. Tarninę z ogniska zatykano w strzechy, żeby chroniła domy przed ogniem, zwłaszcza przed piorunami. Ważną rolę w dawnej obrzędowości wielkanocnej pełniło pożywienie. Noszono je do kościoła w płachtach, pudełkach lub koszach do siania, co wskazuje na jego związek z urodzajem. A. Saloni zanotował: Dawniej wynosili "święcone" na granice swych pól i tam zjadali śniadanie, w celu sprowadzenia urodzaju. Do wsi, gdzie nie było kościołów, przyjeżdżali księża i zwykle koło kapliczek lub na błoniach, rzadziej w zagrodach, święcili nie tylko pożywienie, ale także ogień i wodę. Święcone składało się z jaj, słoniny, kiełbasy, masła, chleba, ciasta oraz soli, octu i chrzanu. Potraw tych używano do rozmaitych praktyk. Powszechnie po powrocie trzykrotnie obchodzono ze święconym domy "żeby się węże nie trzymały domu" albo "żeby diabeł nie miał do niego dostępu"...
Poświęcenie pokarmów w kościele pw. Znalezienia Krzyża św. w Mokremlipiu.

sobota, 19 marca 2016

Podziękowanie za wykonanie palm

Podziękowanie za wykonanie palm.
Pragnę zwrócić się do członkiń stowarzyszenia Mokrelipie oraz sympatyków i osób wspierających nasze działania, ze słowami wdzięczności za tak liczny udział w pracach przy wykonaniu palm wielkanocnych: tej dużej na konkurs i tych małych na procesję niedzieli palmowej.
Słowa podziękowania kieruję do: Zdzisławy Piróg, Krystyny i Katarzyny Fronc, Anny Jabłońskiej, Dominiki i Małgorzaty Jachymek, Moniki Studzińskiej, Bożeny Bryk, Marii Łyp, Magdaleny i Iwony Zych, Małgorzaty Kusaj, Anety Wolanin, Zdzisławy i Alana Poźniak, Barbary Kondrat, Alicji Wróbel, Heleny Jaskuły, Danuty Piwowarek.
Mam nadzieję, że udział w tym przedsięwzięciu przyczynił się nie tylko do zdobycia nowych umiejętności, ale był również ciekawym i ważnym doświadczeniem.
Życzę wszystkim energii, gotowości do realizacji nowych pomysłów i radości z najmniejszych nawet sukcesów.
A z okazji Świąt Wielkanocnych
życzę Wam wszystkim wiosny, wiosny i jeszcze raz wiosny!
Życzę Wam wiosny w życiu codziennym, rodzinnym, w pracy,
na koncie bankowym ale przede wszystkim życzę Wam wiosny w Waszych sercach.

Wesołego Alleluja.
Prezes Stowarzyszenia Mokrelipie. Andrzej Kondrat

wtorek, 8 marca 2016

Dzień Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet, pragnę złożyć życzenia wszystkim kobietom.
A składam je na zdolne ręce kobiet z Mokregolipia, tworzących piękne ozdoby na „Warsztatach Palmowych”, na ręce kobiet zespołu „Andrzejkowe Nutki”, łamiących męskie serca pięknym śpiewem, na spracowane ręce naszych seniorek uczących nas życia i dobrych manier. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, zdrowia, miłości. Niech w każdym dniu roku, uśmiech na twarzach Waszych gości. Byście były zawsze szczęśliwe, złym losom nieznane, uprzejme, czułe, tkliwe, przez wszystkich kochane.
Prezes Stowarzyszenia Mokrelipie Andrzej Kondrat.