KOMISJA REWIZYJNAPrzewodnicząca - Zdzisława Poźniak


Sekretarz - Małgorzata Sikora


Członek - Marian Szalczyński