czwartek, 15 marca 2012

II Warsztaty Twórczośći Ludowej


We wtorek 21 marca 2012 roku o godz. 17.00 w świetlicy OSP rozpoczynają się II Warsztaty Twórczości Ludowej "Wielkanocne tradycje łączą pokolenia".
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w zajęciach, na których będzie można poznać różne techniki wykonywania pisanek, palm wielkanocnych, stroików, ozdób kwiatowych itp..
Konkurs Wielkanocny

Cel - głównym celem konkursu jest kultywowanie tradycji ludowych, pobudzanie inwencji twórczej, przekazywanie umiejętności rękodzielniczych młodemu pokoleniu. W ramach konkursu należy wykonać pisanki związane z wybranym regionem kulturowym naszego kraju, wykonane na jajach kurzych (wydmuszkach lub jajach gotowanych) dowolną techniką oraz palmy wielkanocne wykonane z tworzyw naturalnych (zboża, trawy, zioła itp.).
Uczestnictwo w konkursie – uczestnikiem może być każda osoba (przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, szkół średnich oraz osoby dorosłe ) mieszkające na terenie miejscowości Mokrelipie.
Uczestnicy konkursu mogą dostarczyć:
a/ 3 pisanki wykonane dowolną techniką, lub
b/ 1 palmę wielkanocną, lub
c/ 3 pisanki wykonane dowolną techniką i 1 palmę.
Komisja konkursowa – Oceny nadesłanych prac dokona powołana przez organizatora Komisja Konkursowa w dniu 14 kwietnia 2012r.
Kryteria oceny – przy ocenie pisanek i palm wielkanocnych brane będą pod uwagę: wierność motywów regionalnych, estetyka wykonania i wkład twórczy w prezentowaną pracę.
Nagrody – przewiduje się przyznanie nagród głównych i wyróżnień za pisanki i palmy w poszczególnych kategoriach. Komisja zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
Składanie prac - wykonane prace zaopatrzone w metryczki z imieniem i nazwiskiem, wiekiem oraz adresem (uczniowie podają klasę i nazwę szkoły) należy składać w świetlicy OSP w  dniu 13.04. 2012. w godz. od 15ºº do 17ºº,
Podsumowanie konkursu – rozdanie nagród nastąpi 29 kwietnia podczas uroczystego zakończenia Kursu Kulinarnego. O wynikach powiadomimy na stronie internetowej Stowarzyszenia Mokrelipie.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz