czwartek, 26 września 2013

Zbiórka publiczna - SprawozdanieSprawozdanie z wyników zbiórki publicznej prowadzonej przez
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Mokrelipie” w dniu. 15 września 2013 r.

Organizator zbiórki:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Mokrelipie”” z siedzibą w Mokrelipie 34,
22-463 Radecznica.

Nazwa organu i nr pozwolenia:
Zbiórka przeprowadzona na podstawie zezwolenia Wójta Gminy Radecznica nr USC.4311.2.2013 z dnia 13.09.2013r.


W wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej zebrano środki publiczne w kwocie 2 411,37
zł. ( słownie: dwa tysiące czterysta jedenaście złotych 37/100).
1. Zbiórka była przeprowadzona na placu przy kościelnym w Mokremlipiu na terenie gminy Radecznica w dniu 15.09.2013 r. w formie zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich - zebrano 2 311,37.
2. Na konto bankowe wpłynęła kwota: 100,00
3. Poniesione koszty: 82,00zł - opłata skarbowa za wydane zezwolenie na organizację zbiórki, 60,00zł - opłata za ogłoszenie prasowe.
Środki zebrane do puszek zostały wpłacone na konto bankowe Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Mokrelipie”.

Środki ze zbiórki publicznej zostały rozdysponowane na poszczególne cele
zbiórki w następujący sposób:
1. Dofinansowanie zakupu leków 269,37 zł
2. Opłacenie rehabilitacji domowej 500,00 zł.
3. Dofinansowanie zakupu łóżka ortopedycznego 1500,00 zł.


 Opróżnianie puszek kwestarskich

 W jednej z puszek znaleźliśmy wisiorek z serduszkiem.

 Liczenie i sumowanie pieniędzy, oraz sporządzenie protokołu.

2 komentarze:

  1. Serca nie da się sięprzeliczyć na pieniądze

    OdpowiedzUsuń
  2. Dziękujemy za bardzo trafny komentarz. Ludzka życzliwość, zainteresowanie problemem i wiele deklaracji pomocy przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Jedynie bariery systemowe w służbie zdrowia czasami irytują... i ukazują bezduszność i zbędną biurokrację tam gdzie powinno być serce i troska o drugiego człowieka.

    OdpowiedzUsuń