piątek, 21 marca 2014

Jubileusz 90-lecia w Sitnie


8 czerwca 2014 roku Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
organizuje w siedzibie Zespołu Doradztwa Rolniczego w Sitnie uroczysty jubileusz 90-lecia istnienia
Ośrodka Kultury Rolnej w Sitnie.
To uhonorowanie dziewięćdziesięcioletniej historii oświaty rolniczej i doradztwa w kolejnych
szkołach i instytucjach w Sitnie realizujących programy edukacyjne i oświatowe dla wsi zamojskiej.
Przedsięwzięcie będzie uroczystą akademią z udziałem przedstawicieli wszystkich szkół i instytucji
doradztwa jakie miały swoją siedzibę w siteńskim pałacu od 1924 roku.
Zapraszamy pracowników i absolwentów wszystkich szkół rolniczych jakie tu funkcjonowały
oraz emerytowanych pracowników doradztwa związanych z Sitnem. Udział w uroczystościach jest
nieodpłatny ale wymaga wcześniejszego zgłoszenia. W zgłoszeniu należy wskazać:
1. Absolwenci/pracownicy szkół:
imię i nazwisko/nazwisko z lat szkolnych, szkołę i rocznik, aktualny adres i telefon do kontaktu.
2. Emeryci/renciści doradztwa:
imię i nazwisko, lata zatrudnienia, aktualny adres i telefon do kontaktu.
Zgłoszenia przyjmujemy do 23 maja.
Gorąca prośba do wszystkich, którzy utrzymują kontakt lub posiadają wiedzę o adresach
absolwentów i emerytów o przekazanie informacji zainteresowanym.
Prosimy też o informacje o absolwentkach Ludowej Szkoły Rolniczej Żeńskiej prowadzonej przez
Wandę Popławską - na ich obecności bardzo nam zależy.
Zwracamy się też z prośbą do wszystkich posiadających w domowych archiwach dokumenty,
zdjęcia i pamiątki związane z nauką lub pracą w siteńskich placówkach o możliwość użyczenia na czas
uroczystości.
Osoby do kontaktu:
Nina Drozdowska – 663 914 657, ndrozdowska@wodr.konskowola.pl
Maria Omańska - 693 200 134, sitno@wodr.konskowola.pl
tel. do sekretariatu Zespołu Doradztwa Rolniczego w Sitnie: 84 611 25 20, 84 611 23 39

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz