sobota, 14 lutego 2015

Podpisanie umowy z wykonawcą remontu świetlicy

Dzisiaj Stowarzyszenie Mokrelipie podpisało umowę z wykonawcą prac remontowych przy świetlicy w Mokremlipiu. Wpłynęły trzy oferty od firm budowlanych, które przystąpiły do konkursu ofert. Zarząd wybrał najkorzystniejszą ofertę, która wpłynęła od firmy INWEX Sp. z o.o. Za kilka dni firma rozpocznie prace przy wykonaniu pomieszczeń sanitarnych i schodów z zadaszeniem w świetlicy wiejskiej.

Projekt realizowany dzięki pomocy otrzymanej z EFRROW.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz