poniedziałek, 16 marca 2015

Zakończenie prac remontowych świetlicy w Mokremlipiu

Dzięki wsparciu finansowemu EFRROW wykonano remont świetlicy w Mokremlipiu, obejmujący:
1. Schody zewnętrzne z zadaszeniem
2. Wykonanie pomieszczeń sanitarnych.

W dniu dzisiejszym zgodnie z zawartą umową z Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Usługowym INWEX Sp, z. o. o. dokonano odbioru robót.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz