niedziela, 6 lipca 2014

Zjazd Absolwentów Gimnazjum Bernardyńskiego w Radecznicy

6 lipca 2014 odbyło się w Klasztorze OO. Bernardynów w Radecznicy 15 spotkanie absolwentów Kolegium Serafickiego w latach 1922-1939 i Prywatnego Gimnazjum OO. Bernardynów z lat 1944-1950. Założycielem Kolegium  Serafickiego był kapelan wojskowy z I wojny światowej o. Metody Sikora, a Prywatne Gimnazjum oo. Bernardynów tworzył o. Wacław Płonka, kapelan oddziałów AK i BCh terenów zamojszczyzny. Szkoły prowadzone przez nich uczyły autentycznej miłości do ojczyzny. Pełne patriotyzmu były zajęcia z polskiego o. Jana Duklana, bądź lekcje historii, na których o. Edward Sokołowski prezentował pełną obiektywną prawdę o najnowszych dziejach.

Po mszy świętej na schodach klasztoru pamiątkowa fotografia absolwentów
 gimnazjum.


Fotografia z 1939 roku (w środku o. Jan Duklan)

Uczniowie Kolegium Serafickiego w 1939 roku.

Po wspólnym obiedzie był czas na wspomnienia i koleżeńskie rozmowy...

Widok klasztoru z lat 50 tych.

Reprodukcja obrazu wnętrza klasztoru z roku 1863.

W czasie spotkania prezes "Stowarzyszenia Mokrelipie" Andrzej Kondrat wyświetlił  film "Konspiracja w Klasztorze" zrealizowany i udostępniony przez IPN.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz